Usambarawever
Ploceus nicolli

Algemeen 

English: Usambara Weaver, Nicoll's Weaver, Tanzanian Mountain Weaver
Deutsch: Usambaraweber, Nicoll Weber
Français: Tisserin des Usambara, Tisserin de Nicoll

Taxonomie: Ploceus (Symplectes) nicolli W. L. Sclater, 1931*, Amani, East Usambara Mountains, Tanzania.

Uiterlijke Kenmerken

 

Monotypisch

De Usambarawever is monotypisch; dwz geen ondersoorten.

Verspreidingsgebied en biotoop

Leefgebied: oost en west Usambara, bergen; Uluguru en Udzungwa, in oost Tanzania.

Huisvesting

 

Sociale eigenschappen

 

Voeding

 

Voortplanting

 

 

 

 

* Naam van de eerste auteur die deze vogelsoort een wetenschappelijke naam gaf, en het jaar waarin dat gebeurde.
Is de eerste wetenschappelijke naam nadien gewijzigd, dan staat de auteursnaam en het jaartal tussen haakjes.