Vogelpokken bij huismus| februari 2017

DWHC

13-februari-2017

 

Begin januari 2017 ontving DWHC een huismus (Passer domesticus) uit de omgeving van Soest.

De inzendster gaf aan dat de mus, voordat het doodging, algehele malaise vertoonde: het dier zat bol, klapperde een beetje met de snavel, maakte een snotterig indruk, zat slecht in de veren en kon niet goed vliegen. Uit het onderzoek naar de doodsoorzaak bleek dat de huismus was vermagerd en is doodgegaan door de combinatie van vogelpokken en een schimmelinfectie.

 

Het vogelpokkenvirus is een virus dat alleen bij vogels ziekte veroorzaakt. Mensen, honden en katten worden niet ziek door contact met vogels die met dit virus besmet zijn.

 

Artikel: Dutch Wildlife Health Centre               

https://www.dwhc.nl/vogelpokken-huismus/

The Desert Sparrow project| februari 2017

The Emberiza Fund

vanaf 2012

 

Bescherming en hulp voor de Woestijnmussen (Passer simplex)

 

After several scouting trips by members of Emberiza to find the best locations, in December 2012 fifteen nest boxes have been installed in the Merzouga area.

A local agent has been hired to monitor and care for the boxes; further assessment of nesting success and will be done by birding tours to the area, organized by Boletas, www.boletas.org and Audouin Birding Tourswww.audouinbirding.net.

 

 

 

Artikel: The Emberiza Fund                      

http://www.emberiza.org/eng/gorrion.html

Afname Huismus gestopt?| november 2016

Sovon Vogelonderzoek Nederland

19-november-2016 -

 

De dramatische afname van de Huismus lijkt gestopt. Maar de vlag kan daarmee niet uit. In veel woonwijken ontbreekt de soort al jaren.

Gaat het om gebrek aan nestgelegenheid of zijn er andere factoren die bepalend zijn?

 

Artikel: Nature Today

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23099

Het usuta-virus bereikt Nederland| september 2016

Vogelbescherming Nederland

20-september-2016 -

 

Een betrekkelijk nieuw virus in Europa dat wordt overgedragen door besmette muggen. Het treft met name merels en huismussen.
De verwachting is dat veel vogels in de loop van de jaren immuniteit ontwikkelen.

 

Wat kun je doen?
Helaas niet veel. Ziek ogende vogels kunnen niet behandeld worden. Als je een dode vogel vindt, dan graag melden op www. dwhc.nl.

Zij doen onderzoek naar de ziekte en willen de vogel misschien bij je ophalen. Op deze manier wordt verspreiding van de ziekte in kaart gebracht.

Het is niet nodig om te stoppen met voeren.

 

Artikel:

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=1972

 

Dode vogels gevonden?

https://www.sovon.nl/nl/dode-vogels

 

 

Nederlandse huismus genetisch veranders na achteruitgang| juli 2016

Sovon Vogelonderzoek Nederland

1-JUL-2016 -

Onderzoekers hebben het DNA vergeleken van Nederlandse huismussen die in musea zijn bewaard met in het wild levende huismussen.

Hieruit komt naar voren dat sinds de jaren tachtig, toen de huismus hard achteruit ging, de wilde populatie genetisch is opgesplitst. 

 

Artikel:

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22821

 

 

Vernieuwde site van de Werkgroep online| april 2016

Na een behoorlijk aantal maanden schrijven, knippen, plakken, zoeken enz. is de vernieuwde site nu zover dat deze online is. 

Het kan natuurlijk nog zijn dat er een paar foutjes in geslopen zijn. Dit kan opgelost worden. Meld dit dan a.u.b. dan kan de redactie dit oplossen.

Wij wensen u heel veel nieuw lees- en kijkplezier.

 

Eventuele onvolkomenheden kunnen aanDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.teruggemeld worden 

 

De vernieuwde website http://www.ploceidae.eu is online.
Hierin is veel informatie over wevers, wida’s, widavinken, staal- of atlasvinken en mussen te vinden met prachtige foto’s uit de natuur en in gevangenschap.
We danken de leden van onze werkgroep voor Ploceidae voor het delen van hun foto's en bevindingen over deze vogels.
Ook willen we de fotografen bedanken om hun foto’s te mogen gebruiken.

 

We wensen u heel veel nieuw lees- en kijkplezier.

 

Webmasters Serena, Herm en Nora.

 

English: 

 

The renewed website http://www.ploceidae.eu is online.
Here you can find a lot of information about weavers, whydahs, widowbirds, indigobirds and sparrows with beautiful pictures in nature or in captivity.
Thanks to the members of our Specialist group for Ploceidae for sharing their photo’s and findings over these birds.
We also like to thank the photographers for the use of their photos.

 

We wish you a lot of new reading and viewing pleasure.

 

Webmasters Serena, Herm en Nora.

 


World Sparrow Day (Wereld Mussen Dag) | maart 2016

Op 20 maart is het World Sparrow Day (Wereld Mussen Dag).

Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor deze groep vogels.
Wereldwijd dalen de mussenpopulaties, of zijn instabiel, dan wel kwetsbaar.

 

De WvP steunt het initiatief, dat al sinds 2010 georganiseerd wordt.
Zo worden, sinds dit jaar, onze bijeenkomsten vermeld door de WSD organisatie en zullen onze nieuwsberichten, aangaande mussen, gedeeld worden op de website.
De organisatie is hoofdzakelijk gericht op de mussen in het wild, in-situ, maar ziet het belang van onze werkgroep zeker in waardeert onze inzet voor soortbehoud in avicultuur dan ook zeer.

 

Het delen van informatie staat bij de organisatie hoog in het vaandel en zij juichen onze informatieverzameling ex-situ dan ook toe, welke wij delen op de website, op de bijeenkomsten en via het forum.

Voor geinteresseerden, is hierbij de link naar de website van de WSD.
http://www.worldsparrowday.org/index.html 


Data bijeenkomsten | januari 2016

Elk jaar is het de ambitie om twee bijeenkomsten te organiseren, waarop alle leden van de WvP van harte worden uitgenodigd.


De voorjaarsbijeenkomst zal altijd plaatsvinden op de laatste zondag van februari.
De najaarsbijeenkomst zal altijd plaatsvinden op de eerste zaterdag van september.

 

Door afwisselend de zondag en de zaterdag te nemen, hopen wij de kans te vergroten dat onze leden minstens éénmaal aanwezig kunnen zijn.


Kweekresultaten 2015 | december 2015

Ook dit jaar is er weer erg succesvol gekweekt met de Ploceidae soorten binnen de werkgroep. Kweekresultaten zijn o.a. gemeld over de spiegelwidavink (gele schouder) (Euplectes albonotatus albonotatus)spiegelwidavink (bruine schouder) (Euplectes albonoraus eques), roodkeelwidavink (Euplectes ardens), zwarte widavink (Euplectes ardens concolor), vlammenwever (Euplectes hordeacea), geelmantelwidavink (Euplectes macrourus), zwartbuikwever (Bastaard) Hybride E.n x E. ?, madagaskarwever (Foudia madagascariensis), geelkeelmus of Indische rotsmus (Gymnoris xanthocollis), huismus (Passer domesticus), Emin's mus (Passer eminibey), geelbuikmus (Passer flaveolus), Spaanse huismus (Passer hispaniolensis), bruinruggoudmus (Passer luteus), Kaapse mus (Passer melanurus), woestijnmus (Passer simplex), jacksonwever (Ploceus jacksoni), zwartkopwever (Ploceus melanocephalus), fluweelwever (Ploceus nigerrimus) en zwartmasker roodbekwever (Quelea quelea).

 

Op naar het Ploceidae kweekjaar 2016!


Facebook | september 2015

Sinds enige tijd is de Werkgroep voor Ploceidae ook actief op Facebook. Aangezien niet alle leden een Facebook-account hebben, maar mogelijk wel geïnteresseerd zijn in de berichten die we daar als werkgroep plaatsen, zullen de berichten ook ter inzage op het forum geplaatst worden.

 

De facebookpagina is te bekijken op: www.facebook.com/SpecialistGroupForPloceidae/


Kweekresultaten 2014 | december 2014

Dit jaar was een groot succes gesproken over de kweek van Ploceidae soorten binnen de werkgroep. Kweekresultaten zijn o.a. gemeld over de dikbekwever (Amblyospiza albifrons), spiegelwidavink (gele schouder) (Euplectes albonotatus albonotatus), spiegelwidavink (bruine schouder) (Euplectes albonoraus eques), roodkeelwidavink (Euplectes ardens), zwarte widavink (Euplectes ardens concolor), vlammenwever (Euplectes hordeacea), geelmantelwidavink (Euplectes macrourus), zwartbuikwever (Bastaard) Hybdride E.n x E.?, geelkeelmus of Indische rotsmus (Gymnoris xanthocollis), huismus (Passer domesticus), Emin's mus (Passer eminibey), grijskopmus (Passer griseus), Spaanse huismus (Passer hispaniolensis), bruinruggoudmus (Passer luteus), Kaapse mus (Passer melanurus), woestijnmus (Passer simplex), grote texterwever (Ploceus cucullatus), zwartkopwever (Ploceus melanocephalus), fluweelwever (Ploceus nigerrimus) en zwartmasker roodbekwever (Quelea quelea).

 

Op naar een volgend gevleugeld kweekjaar met Ploceidae soorten!


Uitplaatsing Madagaskarwevers Burgers Zoo naar leden WvP | mei 2013

De Werkgroep voor Ploceidae draait nu al ruim vijf en een half jaar met groot succes. Ons hoogste doel, namelijk het behouden van wevers, wida’s en mussen in de avicultuur streven wij nog steeds vol enthousiasme na. Samenwerking met dierentuinen ten behoeve van soortbehoud werpt, zoals u al eerder heeft kunnen lezen, zijn vruchten af. Wij hebben veel ervaringen uitgewisseld met dierentuinen en er is een aantal van onze werkgroep-vogels vertrokken naar dierentuinen in Nederland, België en Duitsland. Nu mogen wij wederom een zeer positieve ontwikkeling aan onze geschiedenis toevoegen: wij ontvangen als Werkgroep voor Ploceidae een grote groep Madagascar wevers (Foudia madagascariensis) van Burgers’ Zoo te Arnhem.

 

Burgers’ Zoo kweekt al jaren zeer goed met deze soort, echter in de avicultuur komen wij ze als particuliere liefhebbers niet zo vaak tegen. De Madagascar wever of Madagascar fodie komt van oorsprong voor op het eiland Madagascar, ten oosten van Afrika. De mannen hebben in het broedseizoen een prachtig helderrood verenkleed met een zwarte oogstreep.
De vogels worden verspreid over maart en april uitgevangen. Wie ooit in Burgers’ Bush in is geweest kan zich voorstellen dat dit geen eenvoudige klus is. Alle vogels zijn of worden gemerkt met een aluminium voetring van de dierentuin. Vervolgens worden de vogels een periode in separatie gehouden en gekuurd. Tevens worden ze aan een strenge gezondheidscheck onderworpen. Immers, het is van groot belang alleen gezonde vogels uit te plaatsen. Op zaterdag 6 april 2013 werd de eerste lichting, bestaande uit 32 vogels, door een van de bestuursleden opgehaald en overgedragen aan een van de leden. Op zaterdag 27 april zijn er nog eens 42 vogels binnen de WvP geplaatst. In totaal zullen er ruim 100 Madagascar wevers bij leden van de WvP gehuisvest worden.


Een zeer heuglijk moment dus; we kunnen als werkgroep deze soort echt weer op de kaart zetten, want kweeksuccessen zijn nog schaars. Uiteraard doen we dit in samenwerking met verschillende dierentuinen. Wij danken Burgers’ Zoo voor het in ons gestelde vertrouwen en verheugen ons op een duurzame en vruchtbare samenwerking!


Goed nieuws over de huismus| april 2013

Vogelbescherming Nederland

23-april-2013 -

 

De achteruitgang van de huismus in ons land is gestopt, de soort lijkt zelfs licht toe te nemen in de stad. Tegenover het positieve nieuws over de huismus, staat het slechte nieuws over de spreeuw. Deze soort neemt in de stad hard in aantal af. Dit blijkt uit de nieuwe Stadsvogelbalans van Vogelbescherming Nederland. In de Stadsvogelbalans worden de trends van alle broedvogels in de stad weergegeven.

 

Artikel: Nature Today                       

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19308 

Kweekresultaten 2013 | december 2013

Dit jaar werd er succesvol gekweekt met de Ploceidae soorten binnen de werkgroep. Kweekresultaten zijn er o.a. gemeld over de napoleonwever (Euplectes afer), spiegelwidavink (gele schouder) (Euplectes albonotatus albonotatus), spiegelwidavink (bruine schouder) (Euplectes albonoraus eques), vlammenwever (Euplectes hordeacea), geelmantelwidavink (Euplectes macrourus),  zwartbuikwever (Bastaard) Hybdride E.n x E.?, huismus (Passer domesticus), Spaanse huismus (Passer hispaniolensis), bruinruggoudmus (Passer luteus), woestijnmus (Passer simplex), zwartkopwever (Ploceus melanocephalus), fluweelwever (Ploceus nigerrimus) en zwartmasker roodbekwever (Quelea quelea).

 

Succes in een nieuw vliegend kweekjaar!


World Sparrow Day (Wereld Mussen Dag) | maart 2012

Op 20 maart is het World Sparrow Day (Wereld Mussen Dag).
Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor deze groep vogels.
Wereldwijd dalen de mussenpopulaties, of zijn instabiel, dan wel kwetsbaar.

 

De WvP steunt het initiatief, dat al sinds 2010 georganiseerd wordt.
Zo worden, sinds dit jaar, onze bijeenkomsten vermeld door de WSD organisatie en zullen onze nieuwsberichten, aangaande mussen, gedeeld worden op de website.
De organisatie is hoofdzakelijk gericht op de mussen in het wild, in-situ, maar ziet het belang van onze werkgroep zeker in waardeert onze inzet voor soortbehoud in avicultuur dan ook zeer.

 

Het delen van informatie staat bij de organisatie hoog in het vaandel en zij juichen onze informatieverzameling ex-situ dan ook toe, welke wij delen op de website, op de bijeenkomsten en via het forum.

 

Voor geinteresseerden, is hierbij de link naar de website van de WSD.
http://www.worldsparrowday.org/index.html


Kweekresultaten 2012 | december 2012

Ook in het jaar 2012 werd er succesvol gekweekt binnen de werkgroep met Ploceidae soorten. Kweekresultaten zijn er o.a. gemeld over de napoleonwever (Euplectes afer), spiegelwidavink (gele schouder) (Euplectes albonotatus albonotatus), zwarte widavink (Euplectes ardens concolor), vlammenwever (Euplectes hordeacea), zwartbuikwever (Bastaard) Hybdride E.n x E.?, geelkeelmus of Indische rotsmus (Gymnoris xanthocollis), huismus (Passer domesticus), Emin's mus (Passer eminibey), grijskopmus (Passer griseus), Spaanse huismus (Passer hispaniolensis), bruinruggoudmus (Passer luteus), Kaapse mus (Passer melanurus), zwartkopwever (Ploceus melanocephalus), fluweelwever (Ploceus nigerrimus) en zwartmasker roodbekwever (Quelea quelea).

 

Op naar het volgende kweekjaar!