Introductie werkgroep

Deze werkgroep voor Ploceidae is begin 2007 gestart met een mailcontact van diverse kwekers en/of liefhebbers van wevers. Dit werd al snel uitgebreid naar wevers, wida's en mussen, vroeger de gehele groep der Ploceidae. Inmiddels behoren de wevers, wida's en mussen tot verschillende families, namelijk Ploceidae (wevers en widavinken), Viduidae (wida's en staal- of atlasvinken) en Passeridae (mussen). 


De werkgroep (toenmalige mailgroep) is destijds gestart vanuit het oogpunt van liefhebberij voor de Ploceidae soorten en aankomende schaarste door de importstop. De importstop had nooit voor schaarste hoeven zorgen als deze soorten al voldoende werden gekweekt en er genoeg over bekend was. Met name wevers zijn jarenlang gezien als massagoed en kweek met deze groep vogels leek onmogelijk of werd destijds zo beschouwd. Deze punten gaven ons genoeg aanleiding om een werkgroep op te richten die zich zou gaan richten op de kweek van deze vogels. Het doel van de werkgroep is de soorten behouden voor de avicultuur. In de huidige situatie, kan dit echter alleen nog bereikt worden door een goede samenwerking tussen kwekers. De werkgroep is er om deze kwekers samen te brengen.
In augustus 2007 ging een forum de lucht in als gevolg van meer interesse en verlangen naar meer professionaliteit. Sindsdien werd het beter mogelijk foto's, verhalen en vraagstukken te delen en gezamenlijk te bekijken en zo nodig oplossingen te zoeken voor problemen. Deze website zal samenvattingen en conclusies tonen in de vorm soortbeschrijvingen en algemene informatie over soorten die huisvesting en kweek mogelijk moeten maken. Meer over deze onderwerpen zijn eerder behandeld op het forum waar u dan ook terecht kan voor actuele onderwerpen en discussies.

 

Met behulp van de werkgroep hopen wij de huidig aanwezige soorten te behouden voor de aviculturist en tevens meer te weten te komen over de kweek, natuurlijk gedrag (in situ) en gedrag in avicultuur (ex situ). Om dit doel te bereiken is er een goede samenwerking nodig tussen de leden om uitwisseling van individuen (uit nakweek), een goede basis van aantallen per kweekgroep en vooral uitwisseling van bevindingen en ervaringen mogelijk te maken.