Geelrugwever
Ploceus taeniopterus

Algemeen

English: Northern Masked-Weaver, Sudan Masked-Weaver
Deutsch: Goldmantelweber
Français: Tisserin du Nil, Tisserin des marais, Tisserin masque du Nil

Taxonomie: Ploceus taeniopterus Reichenbach, 1863*, Soedan.

Uiterlijke kenmerken

De geelrugwever of Noordelijke maskerwever is moeilijk te onderscheiden van een aantal andere maskerwevers uit het geslacht Ploceus. Desalniettemin zijn er een aantal karakteristieke punten waarop de soort is te herkennen.
De man heeft bruine ogen, wat hem onderscheid van de kleine textorwever (Ploceus intermedius) en een ongestreepte mantel, in tegenstelling tot de dottergele wever (Ploceus vitellinus). De Noordelijke maskerwever heeft een rond masker dat zwart is van kleur. De randen van het masker zijn kastanjebruin van kleur en dit zorgt ervoor dat het masker geen scherpe aftekening heeft, maar over lijkt te vloeien in de gele bevedering van de rest van het lichaam. Het masker loopt over het oog, tot het midden van de bovensnavel en is afgerond op de keel. Het masker lijkt in een punt toe te lopen tot de borst, maar dit is de bruine bevedering, niet het zwarte masker. Het voorhoofd heeft ook kastanjebruine bevedering, maar dit strekt zich niet verder dan tot boven het oog. De nek, zijhals, midden– en zijborst, flank, buik, anaalstreek en stuit zijn vel geel van kleur. De mantel is dof geel tot olijfgroen en niet gestreept. De vleugel en staart bestaan uit zwarte veren met gele randen. Op de vleugelbocht loopt een enkele gele teugel. De snavel van de man is zwart in het broedseizoen en de poten zijn hoornkleurig.
De pop is erg moeilijk te onderscheiden van gelijkende soorten, maar ook hier zijn er een aantal punten die determinatie mogelijk maken. De meeste poppen van Ploceus–soorten hebben namelijk een hoornkleurige snavel. De snavel van de Noordelijke maskerwever pop heeft een loodgrijze kleur. Ze heeft een opvallende gele wenkbrauwstreep die opvalt tegen de verder grauwe bevedering. De keel is vuil wit en de buik, alsook de anaalstreek, is wit van kleur. De kop, nek, mantel, stuit, zijhals, midden– en zijborst zijn vaal olijfgroen. De mantel is, in tegenstelling tot de man, wel gestreept, alsook de kruin. De mantel heeft grovere strepen dan op de kruin. De vleugels bestaan uit donkere veren met een zeer licht bruine omlijning. De tekening op de vleugels is gelijk aan de man.
Beide geslachten hebben donkerbruine ogen en meten 13 centimeter. Het is dan ook een tamelijk kleine soort binnen het geslacht Ploceus.

Monotypisch

De geelrugwever is monotypisch; dwz geen ondersoorten.

 

Niet erkende of oude ondersoorten:

  • Ploceus taeniopterus furensis; in het westen van Soedan.
  • Ploceus taeniopterus taeniopterus; Ethiopië

Verspreidingsgebied en biotoop

De Geelrugwever komt voor in Ethiopië, DRC, Kenia (Lake Baringo en Lake Bogoria) en Soedan.
Het is een echte savannebewoner en is veel te vinden op open vlaktes die schaars begroeid zijn met Acacia. Deze soort is alleen te vinden in de nabijheid van water.

Huisvesting

Deze soort vereist, zeker wanneer samengehouden met andere vogels, een ruimere volière en is ongeschikt voor broedkooien of kleinere binnenvolières. De volière kan ingericht worden met grote takken. De volière beplanten heeft weinig zin aangezien de vogels deze zullen slopen. Dit gedrag komt voor uit hun natuurlijke situatie waar ze de nesten beschermen tegen grazende giraffes. Ze plukken alle blaadjes van de takken zodat deze niet takken niet meer interessant zijn voor de giraffes en de nesten dus veilig zijn. De vogels bouwen hun nesten in afhangende takken van Acacia's. Hier kan in de volière op ingespeeld worden door afhangende meidoorntakken aan het dak van de volière te bevestigen.
In de natuur is de soort alleen te vinden in de nabijheid van water. Ze bouwen de nesten vaak boven het water, om nestrovers op afstand te houden. Daarnaast baddert deze soort graag. Het is dus aanbevelingswaardig om een ondiepe beekloop of vijvertje in de volière te plaatsen. Het bodemoppervlak van het verblijf kan bestaan uit gras of een zand. Leg hoe dan ook onder de nesten een laag zand. De ontlasting van de jongen en ouders verzamelt zich onder de nesten. Een zandlaag is dan makkelijker te vervangen wat de hygiëne ten goede komt.
De vogels zijn sterk en, wanneer goed geacclimatiseerd, kunnen deze soorten prima in de buitenvolière verblijven. Er moet wel ten alle tijden toegang zijn tot een droog en tochtvrij nachthok. Vorst wordt goed verdragen maar bijverwarming in de winter is wenselijk.

Sociale eigenschappen

De geelrugwever is een tamelijk vriendelijke soort. Dit moet relatief genomen worden daar het uiteraard temperamentvolle vogels zijn. Zijn geringe grootte en (voor een Ploceus–soort) milde temperament, maken hem beter geschikt om met andere soorten wevers samen te houden. Mocht hiervoor gekozen worden, dan dienen er een aantal zaken in acht genomen te worden. Plaats deze soort niet samen met andere Ploceus–soorten. Grotere soorten uit dit geslacht zijn dominanter en zullen in conflict komen met deze soort. Kleinere soort en soorten van gelijke grootte hebben grote kans om te kruisen. Deze soort kan dan beter worden gecombineerd met soorten die zich lager in het verblijf bevinden. Hierbij is te denken aan vlammenwevers, franciscanerwevers, maar ook bijvoorbeeld mussen.
Uiteraard is het voor een succesvolle kweek aan te raden deze soort op zichzelf te huisvesten zonder medebewoners van een andere soort. Houdt de soort in kolonievorm.
De mannen vertonen wel agressie jegens elkaar, maar dit uit zich zelden tot niet in gevechten. Dit is uiteraard mede afhankelijk van de grootte van het verblijf.
Houdt minstens twee tot drie poppen per man.

Voeding

In de natuur eten deze wevers voornamelijk zaden, aangevuld met blad van zachtbladige planten, alsook insecten.
In de volière geven we de vogels een basis van gemengd tropenzaad met aanvulling van wat grotere zaden. Zie voor de voeding van deze soort ook het speciale mengsel voor Ploceidae. Eivoer moet voornamelijk in het broedseizoen verstrekt worden, maar kleine hoeveelheid kunnen het gehele jaar door verstrekt worden. Het tropenzaad kan aangevuld worden met insectenpaté, alsook levende insecten. Insecten die verstrekt kunnen worden zijn meelwormen, buffalowormen en spinnen. Insectenpaté wordt ook opgenomen maar voor de jongen is levend voer noodzakelijk.
Vruchten worden door deze soort ook opgenomen en mogen niet op het menu ontbreken. Men kan dan denken aan appel, sinaasappel, banaan. Als groente kan men komkommer aanbieden. Ook dit wordt goed opgenomen.
Zowel grit, maagkiezel als sepia mogen niet in het dieet van deze vogels ontbreken en moeten verstrekt worden zodat de vogel er naar genoegen van op kan nemen.

Voortplanting

De geelrugwever broedt in de nabijheid van water. De nesten worden gebouwd aan afhangende takken van Acacia's. In avicultuur is dit na te bootsen door afhangende meidoorntakken te bevestigen boven of naast een beekloop.
Bevestig op diverse plaatsen in het verblijf deze takken aan het dak. De vogels kunnen dan zelf een geschikte nestplaats uitkiezen. Indien men meerdere mannen huisvest, kunnen deze zo ook zelf een eigen territorium vestigen.
De mannen bouwen hun nesten met verse grassen en strips van bladeren. De verse bladeren zijn makkelijk te verwerken voor de vogels en harden uit zodra ze indrogen, wat het nest zeer sterk maakt. Biedt dus veel verse grassen aan in het broedseizoen en de aanloop hiertoe.
Als het nest af is, voert de man, al bungelend aan zijn nest, de balts uit om een vrouwtje lokken. De pop bekleedt de binnenkant van het nest met zachte materialen als veertjes, wol of pluisjes. Het valt veelal niet op dat de pop zit te broeden aangezien ze snel van het nest af gaat wanneer de volière benaderd wordt. De pop broedt gedurende 13 dagen op 1–3 eieren.
Het nest blijft ten alle tijden schoon en er wordt geen ontlasting in gevonden. De jongen groeien redelijk snel en na 16 dagen zitten ze dan ook volledig in de veren en vliegen de jongen uit. De pop voert de jongen nog gedurende ruim twee weken tot de jongen volledig zelfstandig zijn. De man helpt slechts zelden bij de verzorging van de jongen, maar is wel beschermend naar de jongen. Bij de jongen die later in het seizoen uitvliegen, helpt de man meer mee in het voeden. Meerdere legsels per jaar zijn geen uitzondering en als er meerdere poppen per man gehuisvest worden, zal de man nesten bouwen voor meerdere poppen. Hij kan meerdere poppen tegelijk onderhouden.

 

Let op!
Deze soort hybridiseert met andere Ploceus–soorten, waaronder andere maskerwevers en zwartkopwevers. Houdt de soort dus gescheiden van andere Ploceus–soorten.

 

De vogels kunnen geringd worden met ringmaat 3.2

 

* Naam van de eerste auteur die deze vogelsoort een wetenschappelijke naam gaf, en het jaar waarin dat gebeurde.
Is de eerste wetenschappelijke naam nadien gewijzigd, dan staat de auteursnaam en het jaartal tussen haakjes.