Kilomberowever
Ploceus burnieri

Algemeen

English: Kilombero Weaver
Deutsch: Kilomberoweber
Français: Tisserin de Burnier, Tisserin de Kilombero

Taxonomie: Ploceus burnieri N. E. Baker and E. M. Baker, 1990*, Kilombero rivier, Tanzania.

Uiterlijke Kenmerken

 

Monotypisch

De Kilomberowever is monotypisch; dwz geen ondersoorten.

Verspreidingsgebied en biotoop

Leefgebied: zuid centraal Tanzania.

Huisvesting

 

Sociale eigenschappen

 

Voeding

 

Voortplanting

 

 

* Naam van de eerste auteur die deze vogelsoort een wetenschappelijke naam gaf, en het jaar waarin dat gebeurde.
Is de eerste wetenschappelijke naam nadien gewijzigd, dan staat de auteursnaam en het jaartal tussen haakjes.