Familie: Ploceidae

NL; overige wevers

E; other weavers

D; übrigen webervögel

F; autres Ploceidae

 

Algemene informatie: 

Alle Ploceidae geslachten waar er maar enkele soorten van zijn, staan gezamelijk in deze categorie.

 

Amblyospiza, Anaplectes, Brachycope, Notiospiza, Pachyphantes, Quelea, Sporopipes.

 

English:

In this category the remaining species of Ploceidae sexes .