Familie: Ploceidae Azië

NL; Ploceus Azië

E; Ploceus Asian

D; Ploceus

F; Ploceus

 

Algemene informatie: 

Het geslacht Ploceus is de grootste groep wevers uit de familie Ploceidae; "echte" wevers (Ploceinae)

Er zijn 5 Aziatische wever soorten uit geslacht Ploceus.
De Baya wever is de meest wijdverbreide en gemeenschappelijke soort. Twee Aziatische wever soorten hebben IUCN bedreiging status. De Aziatische wevers komen voor in grasland, savanne en moerassige gebieden. Er zijn geen Aziatische boswever soorten. De Aziatische wevers voeden zich met zaden, insecten en soms nectar. Alle vijf soorten leggen gewone witte eieren.

De mannetjes zijn verschillend in het broedseizoen. De vrouwtjes blijven onopvallend van kleur. Voor een leek zijn de vrouwtjes van de verschillende Ploceus soorten moeilijk te onderscheiden. Een geoefend oog zal de vrouwtjes herkennen aan bijv. de oogkleur.

 

English: 

De genus Ploceus are typical weavers and the largest bird genera with more than 60 species by the "true" weavers (Ploceinae) living in Asia.

There are 5 Asian weaver species and they are all in the genus Ploceus. The Baya Weaver is the most widespread and common species. Two Asian weaver species have IUCN threat status. The Asian weavers are found in savanna, grassland and swampy areas - there are no Asian forest weaver species. The Asian weavers feed on seeds, insects and sometimes nectar. All five species lay plain white eggs.

 

An examination of skull characteristics suggest that there are several distinct groups within this genus and new studies may lead to it being broken up into several distinct genera. The relationships between the African and Asian Ploceus weavers are not clear and they have evidently been separated for a long time. ( Grzimek's Animal Life Encyclopedia) www.encyclopedia.com/article-1G2-3406700718/weavers-ploceidae.html

The males are different in the breeding season. The females remain unobtrusive color. The males and females are difficult to determinate.

A trained eye will identified the different species of the females by e.g. the eye color.