Familie: Viduidae en Euplectes

NL; Wida's, Staal- en Atlasvinken en Widavinken (Euplectes)

E; Whydahs and Indigobirds, Widowbirds (Euplectes)

D; Witwen

F; Viduides

 

Algemene informatie: 

Viduidae worden ook (paradijs)wida’s, staal- of atlasvinken genoemd, maar in de volksmond alleen maar Wida’s.

Het zijn vinkachtige vogels waar in het verenkleed de kleur zwart of indigo overheerst.

In het broedseizoen hebben de wida-mannetjes een lange of zeer lange staart.

De staal- of atlasvinken verkleuren naar zwart of indigo.

Buiten het broedseizoen lijken de mannetjes op de vrouwtjes. Jonge vogels zijn slecht te onderscheiden van de vrouwtjes.

 

De (paradijs)wida’s, staal- of atlasvinken zijn broedparasieten (parasitair) die eieren leggen in de nesten van prachtvinken (Estrildidae).

Ieder soort heeft zijn eigen favoriete prachtvinkensoort waarop ze parasiteren.

De families Estrildidae en Viduidae zijn overigens verwant en horen beide tot de superfamilie Passeroidea.
In tegenstelling tot een broedparasiet, als de koekoek (Cuculus canorus), vernietigen de wida ’s en staalvinken niet het gehele legsel van de gastheer.

Een jonge koekoek verwijdert alle eieren uit het nest, zodat alleen de jonge koekoek al het voedsel krijgt.

Een jonge wida en jonge staalvink groeien op in het nest tussen de jongen van hun gastheer.

Ze leggen 1 ei in een nest waar al 2 - 4 eieren aanwezig zijn en vernietigen daarna het laatst gelegde ei van de gastheer. Hiermee bereiken ze dat de eieren op dezelfde tijd uitkomen en dat de gastheer niet ontdekt wat er gebeurd is.

Dit is in tegenstelling met wat in alle boeken is beschreven! In de natuur heeft dit onderzoek nog niet plaatsgevonden.

Alle eieren zijn wit van kleur, maar van de wida is iets groter. De jongen groeien samen op. 

Wida’s imiteren de zang van hun gastheer, geleerd als nestjong. De vrouwtjes zingen niet, maar hebben geleerd het lied van hun gastheer te herkennen om hier hun eieren te leggen. De band tussen gastheer en parasiet blijft zo in stand.

 

De widavinken van het geslacht Euplectes zijn non-parasitair, dwz ze broeden en verzorgen hun jongen zelf.

Tijdens het broedseizoen zijn de mannetjes ook opvallend gekleurd en hebben ze een lange staart, wat hun van de wevers onderscheid.
De vrouwtjes van de widavink blijvend ook onopvallend van kleur.

Omdat ze in de volksmond Wida's worden genoemd, zijn ze hier geplaatst.

 

English

The indigobirds and Whydahs are a family (Viduidae) of small passerine birds. They are finch-like species which have black or indigo in their plumage.

The Whydah males have long or very long tails in breeding season. 

All are obligate brood parasites, wich lay their eggs in the nests of estildid finches. They don't destroy all the host's eggs, unlike the cuckoo.

They lay 1 egg pro nest where already 2 - 4 eggs are present. Afterword they destroy the last layed egg, so the host doesn't see the difference.

This is different than is written in all the books! In nature has this research not occurred.

The eggs of both the host and the victim are white, although the indigobirds are slightly larger. Many of the indigo-plumaged species named "indigobirds" are very similar in appearance, with the males difficult to separate in the field, and the young and females near impossible. The best guide is often the estrildid finch with which they are associating, since each indigobird parasitises a different host species. For example, the village indigobird is usually found with red-billed firefinches. Indigobirds and whydahs imitate their host's song, which the males learn in the nest. Although females do not sing, they also learn to recognise the song, and choose males with the same song, thus perpetuating the link between each species of indigobird and firefinch. The nestling indigobirds mimic the unique gape pattern of the fledglings of the host species. The matching with the host is the driving force behind speciation in this family, but the close genetic and morphological similarities among species suggest that they are of recent origin.

 

The cuckoo finch (Anomalospiza imberbis) has usually been classified as a weaver, but both morphological and molecular data show that it belongs in the Viduinae.

 

The widowbirds belong to the genus Euplectes together with the bishop weavers.

They called also whydahs but they are non parasitair. They built there own nest, lay eggs, breed and take care for the young birds.