Rodrigueswever
Foudia flavicans

Algemeen

English: Yellow Fody, Rodrigues Fody
Deutsch: Rodriguesweber
Français: Foudi de Rodrigues, Foudi des Mascareignes

Taxonomie: Foudia flavicans A. Newton, 1865*, Rodrigues Island.

Uiterlijke Kenmerken

Monotypisch

De Rodrigueswever is monotypisch; dwz geen ondersoorten.

Verspreidingsgebied en biotoop

Leefgebied: Rodrigues, oost Mascarene eiland.

 

Huisvesting

 

Sociale eigenschappen

 

Voeding

 

Voortplanting

 

 

 

 

* Naam van de eerste auteur die deze vogelsoort een wetenschappelijke naam gaf, en het jaar waarin dat gebeurde.
Is de eerste wetenschappelijke naam nadien gewijzigd, dan staat de auteursnaam en het jaartal tussen haakjes.