Mauritiuswever
Foudia rubra

Algemeen

English: Mauritius Fody, Mascarene Fody (Mauritius)
Deutsch: Mauritiusweber
Français: Foudi de Maurice

Taxonomie: Emberiza rubra  J. F. Gmelin, 1789*, Mauritius.

Uiterlijke Kenmerken

 

Monotypisch

De Mauritiuswever is monotypisch; dwz geen ondersoorten.

Verspreidingsgebied en biotoop

Leefgebied: Mauritius.

Huisvesting

 

Sociale eigenschappen

 

Voeding

 

Voortplanting

 

 

 

* Naam van de eerste auteur die deze vogelsoort een wetenschappelijke naam gaf, en het jaar waarin dat gebeurde.
Is de eerste wetenschappelijke naam nadien gewijzigd, dan staat de auteursnaam en het jaartal tussen haakjes.