Familie: Viduidae

NL; Staal- of Atlasvinken

E; Indigobirds

D; Atlaswitwen

F; Viduides

 

Algemene informatie: 

Onder de familie Viduidae valt ook de groep der staal- of atlasvinken. Een groep bestaande uit 11 zeer gelijkende soorten. Het zijn vinkachtige vogels waar in het verenkleed de kleur zwart of indigo overheerst in het broedseizoen. Over het algemeen zijn de mannen te onderscheiden door te kijken naar de combinatie van vleugeltekening, poot– en snavelkleur. De zang van de mannen is een kopie van de zang van diens gastoudersoort. Op die manier is tevens te achterhalen met welke soort we te maken hebben. De poppen van de verschillende soorten staalvinken zijn zelfs in de hand eigenlijk niet te onderscheiden. Buiten het broedseizoen lijken de mannetjes op de vrouwtjes. Jonge vogels zijn slecht te onderscheiden van de vrouwtjes.

De staal- of atlasvinken zijn broedparasieten (parasitair) die eieren leggen in de nesten van prachtvinken (Estrildidae).

 

English: 

The indigobirds belong to the family Viduidae. They are finch-like species which have black or indigo in their plumage.
All are obligate brood parasites, wich lay their eggs in the nests of estildid finches. They don't destroy the host's eggs, unlike the cuckoo.