Familie: Viduidae

NL; Wida's (parasitair)

E; Whydahs 

D; Witwen

F; Viduidés

 

Algemene informatie: 

Viduidae worden ook (paradijs)wida’s, staal- of atlasvinken genoemd, maar in de volksmond alleen maar Wida’s.
Het zijn vinkachtige vogels met in het verenkleed de kleur zwart of indigo overheersend.
In het broedseizoen hebben de wida-mannetjes een lange of zeer lange staart.
Buiten het broedseizoen lijken de mannetjes op de vrouwtjes. Jonge vogels zijn slecht te onderscheiden van de vrouwtjes.

De (paradijs)wida’s, staal- of atlasvinken zijn broedparasieten (parasitair) die eieren leggen in de nesten van prachtvinken (Estrildidae).

 

English: 

The whydahs belong to the family Viduidae.
The plumage of whydah males is mostly coloured black or indigo and in the breeding season they have a long or very long tails.
They are obligate brood parasites and lay their eggs in the nests of estildid finches. They don't destroy the host's eggs, unlike the cuckoo.
They lay 2 - 4 eggs in a nest where already eggs are present. The eggs of both the host and the victim are white.