Bruinruggoudmussen (Passer luteus) kolonie - kweek 2008

Tekst en Foto's: Nora en Herm Nelissen

 

Vervolg van Bruinruggoudmussen kweek 2007

 

Het baltsgedrag van de Bruinrug-Goudmussen is geweldig om naar te kijken.

Soms valt de man samen met de pop en een takje nestmateriaal ‘holder de bolder’ het nestkastje uit. Ze vechten vaak wie er het eerste nestmateriaal in het nestkastje mag stoppen, dat is een prachtig gezicht.
Een tijd geleden, met werken in de tuin, kleine miereneitjes gevonden van gele mini miertjes. Gelijk verzameld en in de volières verdeeld. Op dat moment start het grote feest, af en aan vliegen, fluiten, baltsen. Soms kon je nog niet meer zien wie het tegen wie heeft. De Bruinrug Goudmus man zit voor het Napoleonweverpopje op een zitstok te springen. Zij kijkt eens langs zich en vliegt snel in de klimop. Daarna vliegt het Bruinrug Goudmus popje vlak langs haar man en deze volgt haar in een snelle rondvlucht, luid kwetterend door de volière. Het gaat veel te snel, zodat je hier geen foto's van kunt maken.

 

Jammer genoeg duurt het lang voordat je echt kunt zien wat een pop of een man is.
Dus de ruiling voor nieuw bloed laat lang op zich wachten en bij ons, kwekers gaat het een beetje kriebelen.

Sommige kwekers trekken veertjes en als deze dan geel terugkomen is het een man, maar we zijn hier geen voorstander van.

 

De twee jongen uit het eerste nest van 2007 hebben een zeer lichtgele waas over hun lichaam, zullen dit twee poppen zijn? Hun broer en twee onverwante mannen krijgen al een zwarte snavel en meer geel over hun lichaam. Na een vergelijking met moeder wordt enigszins bevestigd dat de jongen uit het eerste nest twee popjes zijn. 


Indeling voor kweekjaar 2008


Volière 1: een jonge pop (rode knijpring, foto hierboven) met een overjarige man.

 

Volière 2; een jonge ‘hopelijk’ pop met een geruilde jonge man (van Leo) in volière 2.

 

Volière 3; het oude koppel van 2007 (pap en mam)

 

Eigenlijk was het de bedoeling om in kolonie te gaan kweken, maar de mogelijkheid van een relatie tussen vader/dochter of zoon/moeder of broer/zus, willen we voorkomen. Misschien een optie voor het volgend jaar.

 

In april is in alle volières de nestbouw definitief gestart.
Korte takjes van wilg, berk en els worden weer tijdens een wandeling verzamelt, in stukken van 10 tot 15 cm geknipt en verdeelt over de volières. Ook wordt er veel hooi, kokostouw en wit nestmateriaal verstrekt. De bal (voerbal voor konijnen en cavia’s) wordt iedere dag bijgevuld met verschillende soorten nestmateriaal. Schijnbaar vinden ze dit prachtig en zelf kun je ook horen als ze weer aan het nestmateriaal trekken, door het belletje wat er onder aan hangt.

 

Laatst april is het eerste eitje van de jonge pop in volière 1 gespot. Het mooie weer werkt prima mee. Alleen vinden we het vreemd dat de jonge pop eerder eieren legt dan haar moeder in volière 4. In volière 2 baltst de jonge man (van Leo) als de beste, wat ons vermoeden bevestigd dat zijn eega toch een popje is. Begin mei ligt ook het eerste eitje in het nest van het oude koppel van 2007 in volière 4.

 

Tijdens de observatie werd iets opvallend opgemerkt:
Het oude koppel van 2007 in volière 4 vecht tussendoor en valt soms samen uit het nest. (al vermeld in kweekverslag van 2007) De man bouwt een nest in een andere broedblok en slaapt hier 's nachts in.
Het nieuwe koppel (dochter x overjarige man in volière 1) is veel netter.
Ik heb ze nog niet zien vechten. Ze broeden echt om de beurt en als de pop op het nest zit. zit de man dicht in de buurt of andersom. (nu blijkt dat toch man en pop broeden, maar niet bij elk koppel) Ze voeren elkaar zelfs op het nest. Ben benieuwd of dit effect heeft op het aantal jongen etc.

 

In volière 1 valt de Vinkman steeds vaker de vader Bruinruggoudmus aan. Hij kan zijn 2 pas uitgekomen jongen niet meer voeren. Zelfs extra bakjes met dierlijk voedsel helpen niet. Gelukkig laat de Vinkman de Bruinruggoudmus moeder wel met rust, zodat zij nog kan voeren. Een dag later wordt het koppel Vinken verplaatst naar volière 2, maar hier valt de Vinkman de jonge Bruinruggoudmusman (van Leo) gelijk aan. Het Bruinruggoudmus koppel van volière 2 wordt verplaatst naar volière 1. (Twee jonge zusjes met 1 onverwante overjarige man en 1 onverwante jonge man)
Mocht er ruzie ontstaan dat sluit ik het nachthok van de buitenvolière af.

 

Maar wonder boven wonder begroeten de zussen elkaar en gebeurt er helemaal niets bijzonders. Ze kunnen het zelfs goed met elkaar vinden.
Gelukkig!, dit was dus een goede oplossing!

 

Het vorig jaar was mijn oude koppel Bruinrug goudmussen met een trio vinken samen in één volière. Ze vochten niet met elkaar, zagen elkaar zelfs niet staan (zitten) en ze hebben allebei jongen grootgebracht. Het kan wel zijn de zoon Vink feller is dan zijn vader, maar de Bruinruggoudmusman (volière 1) is wel liever en maakt niet zoveel ruzie met zijn popje als het oude koppel. Misschien dat ze daarom ook met rust gelaten werden door de Vinken.

 

Kolonievogels reageren definitief anders dan territoriumvogels.


De jonge Bruinruggoudmus man geeft zelfs een buffalowormpje aan de nieuwe vader, een duidelijke samenwerking. Deze vliegt er meteen mee naar het nest en voert de jongen. Een week later is ook de jonge Bruinruggoudmus man opeens kleine takjes etc. aan het verzamelen. De nesten hangen zo dicht bij elkaar, erg verwonderlijk. De samenwerking tussen de twee koppels Bruinruggoudmussen is geweldig en word steeds beter. Als deze jongen niet groot worden…..
De laatste twee eieren zijn ook uitgekomen en er zitten nu 4 jongen in het nest. Ze worden door hun ouders goed gevoerd en het andere koppel sleurt de pinky's en buffalo's tot aan de 'deur' van het nest. Een zeer goede samenwerking en ze jagen ook helemaal niet achter elkaar aan. Misschien dat het hier aan ligt, of dat de poppen zusjes zijn?

 

Mijn oude koppel van 2007 in volière 4 (vader en moeder van de twee zussen) vechten steeds, iets wat de mannen en poppen in volière 1 nooit doen.
Is er misschien een soort felheid-verschil tussen de mannen?
Aan het eind van mei vliegen de eerste jongen rond, maar in volière 4 zijn de jongen uit het nest gegooid, maar het oude koppel is gelukkig weer opnieuw begonnen.
In volière 1 zit het tweede popje nu te broeden en het andere koppel is weer opnieuw aan het beginnen.

 

Ons minikolonietje is een groot succes!
De 2 koppels stimuleren elkaar met nestbouw en broeden. Ze helpen elkaar zelfs om de jongen groot te krijgen. Wel gaan ze niet elkaars nest in! (tenminste niet gezien) De oudste jongen voeren de net uitgevlogen jongen.

Een prachtig voorbeeld dat laat zien dat broeden met Bruinruggoudmussen in kolonie een succes is!

 

Voor- en Nadelen van kolonie / koppel kweek:
- onzekerheid bloedverwantschap jongen / wisseling van partner ?
- stimuleren van nestbouw en broeden.
- oudere jongen voeren de andere jongere jongen.
- rustiger, vogels voelen zich meer op hun gemak in een kolonie.

 

Resultaten in 2008:
MINIKOLONIE in Volière 1     

 

Koppel 1a, jonge pop met overjarige man:
1e nest: 4 jongen.
2e nest; eieren eruit gegooid.
3e nest; 3 jongen, helaas heeft zich 1 jong opgehangen.
4e nest: 1 jong

 

Koppel 2b, jonge pop met jonge man (van Leo):
1e nest: 3 jongen.
2e nest; 3 jongen.

 

KOPPEL in Volière 4
Koppel 3, van 2007
1e nest; 2 jongen, dood, uit het nest gegooid, vermoedelijk door Kaapse mus.
2e nest; 2 jongen, 1 gedood door Kaapse mus.
3e nest; 3 jongen.
4e nest; 1 jong.
5e nest; 2 jongen
Snel de nestkastjes verwijderen, het is genoeg geweest voor dit seizoen.

 

Totaal: 20 jongen in 2008

 

Terug naar Bruinruggoudmus