Kweekresultaten 2015 | december 2015

Ook dit jaar is er weer erg succesvol gekweekt met de Ploceidae soorten binnen de werkgroep. Kweekresultaten zijn o.a. gemeld over de spiegelwidavink (gele schouder) (Euplectes albonotatus albonotatus)spiegelwidavink (bruine schouder) (Euplectes albonoraus eques), roodkeelwidavink (Euplectes ardens), zwarte widavink (Euplectes ardens concolor), vlammenwever (Euplectes hordeacea), geelmantelwidavink (Euplectes macrourus), zwartbuikwever (Bastaard) Hybride E.n x E. ?, madagaskarwever (Foudia madagascariensis), geelkeelmus of Indische rotsmus (Gymnoris xanthocollis), huismus (Passer domesticus), Emin's mus (Passer eminibey), geelbuikmus (Passer flaveolus), Spaanse huismus (Passer hispaniolensis), bruinruggoudmus (Passer luteus), Kaapse mus (Passer melanurus), woestijnmus (Passer simplex), jacksonwever (Ploceus jacksoni), zwartkopwever (Ploceus melanocephalus), fluweelwever (Ploceus nigerrimus) en zwartmasker roodbekwever (Quelea quelea).

 

Op naar het Ploceidae kweekjaar 2016!