Goed nieuws over de huismus| april 2013

Vogelbescherming Nederland

23-april-2013 -

 

De achteruitgang van de huismus in ons land is gestopt, de soort lijkt zelfs licht toe te nemen in de stad. Tegenover het positieve nieuws over de huismus, staat het slechte nieuws over de spreeuw. Deze soort neemt in de stad hard in aantal af. Dit blijkt uit de nieuwe Stadsvogelbalans van Vogelbescherming Nederland. In de Stadsvogelbalans worden de trends van alle broedvogels in de stad weergegeven.

 

Artikel: Nature Today                       

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=19308